Proclamatie Prins Leon I en Adjudant Bert I

Wie, Prins Leon de eerste

Beschermheilige van de Kleinhaar 
Ridder in de blauwe Twingo 
Dorstig geboren

En zien Adjudant Bert 
Sterke rechterhand😉 
Buurtwachter an de dorpsstroate 
Feestganger veurt leem’n

Ten eerste gebode: 
dat het vant joar feest word
alsof het de eerste moal is.

Ten tweede maale: 
word’n ik al vrog met carnaval
besmet, noe giet de rest ok
eindelijk met.

Ten derde gebode: 
Giet mij’t feest goed of, dus sloa ik 
disse eervolle toak as Prins Kulle 
deneersten ok nie of.

Ten vierde gebode: 
Ben ik vereerd daj mij as oen
adjudant hebt vroagt, lange hek d’r 
nie over mutt’n denk’n en hek dr 
mar een Piepe an uh woagd.

Ten viefde gebode: 
Goaw dit carnaval fris in, proatn 
oover hoe aw d’r uut komp, dat hef 
gien zin. Want met een beugel in’t 
doet, vuul ie oeh dreks weer goed!

Ten zesde gebode: 
Giet’t oons kulle mis of deur de
knie’n, dan slep ik ‘um op thuus an,
um d’r over te zwieg’n.

Ten zeumde gebode: 
Heb’t wij d’r vertrouw’n in dat
het goed komp dit joar, met al dat 
gezellige volk hier, stoat wij echt 
veur mekaar kloar.

Ten achtste gebode: 
Zette wij al joar’n de boel op de 
kop, noe ist eindelijk is legaal, en ik 
mut zegg’n, dat vuult top.

Ten neegnde gebode: 
Goaw veur’n feest wat d’r int dorp 
nog nooit west is, al giet d’r met de 
eerste moale vast weh wat mis.

Ten tiende gebode: 
Wult wij jullie all’n bedank’n veur de 
komst, bij het eerste prinsenfeessie 
van de Carnavals vereniging van 
Kloosterhaar.

Ten elfde gebode: 
Wenst wij jullie dus welkom bie de 
thuisbasis van de Kloosternarren, 
Residentie De Knalpotten, bie
De Kleinhaar!

Hulde en Alaaf !

Van’t joar kan alles deur de beugel…

 

Foto’s en Video’s !