Algemene jaarvergadering (ALV)

Dinsdag 1 oktober vond de eerste jaarlijkse algemene ledenvergadering(ALV) plaats van C.V. Kloosternarren in café residentie De Kleinhaar aan de dorpsstraat in Kloosterhaar. De vereniging is op 26 maart jl. opgericht tijdens een informele bijeenkomst. Op die avond is besloten gezamenlijk de schouders eronder te zetten en een vijfkoppig bestuur is het afgelopen half jaar druk geweest één en ander vorm te geven. Tijdens de ALV zijn de opgestelde statuten unaniem goedgekeurd door de leden waardoor de vereniging nu bij notariële akte formeel wordt.

Hoewel er nog geen enkele ruchtbaarheid aan was gegeven meldden jong en oud zich reeds aan. Het animo is dusdanig dat er reeds werkgroepen zijn geformeerd voor de diverse werkzaamheden. Een inmiddels aangeschafte carnavalswagen zal een metamorfose ondergaan.